Обява за работа за длъжност "Ръководител изследване и технически решения"

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Ръководител изследване и технически решения.

Задължения и отговорности:

 • Ръководи дейността при усвояване на нови, усъвършенстване на съществуващите и/или адаптиране на продукти
 • Възлага и разпределя или фасилитира разпределянето на задачите сред членовете на екипа, като поставя индивидуални и екипни цели
 • Организира и контролира работата на екипа и изпълнението на задачите и целите в срок и според изискванията и спецификациите на проекта
 • Проследява разработването на документи, схеми, графики, визуализации и други материали, свързани с разработването на иновативния продукт
 • Координира процеса и участва в анализ на изискванията
 • Координира процеса и участва в разработване на иновационно задание
 • Координира процеса и участва в изработване на конструкторска техническа документация за направата на прототипи
 • Координира процеса и участва в създаване на хардуерната част на продукта
 • Координира процеса и участва в интеграция на крайните компоненти
 • Координира процеса и участва в тестове за изправност
 • Координира процеса и участва в изпитване на прототипа в експлоатационни условия
 • Координира процеса и участва в синтезиране на резултатите от изпитванията на прототипа

Изисквания:

 • Образование – Висше техническо образование
 • Квалификация – Електроинженер и икономист
 • Професионален опит: минимум 5 години

Предлагаме:

 • Трудов договор - Експертът ще бъде нает за период от 18 месеца в рамките на изпълнение на дейностите по проекта
 • Часова заетост - Експертът ще бъде нает в рамките на изпълнение на дейностите по проекта за 4-часов работен ден
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на  продуктовата иновация

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас моля изпратете Вашата автобиография на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 23:59 часа на 16.04.2021г.. 

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.