Обява за работа за длъжност "Ръководител, производствени технологии"

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Ръководител, производствени технологии.

Задължения и отговорности:

 • Контролира и участва в анализа на изисквания
 • Участва в разработването на дефинирането на основни технически характеристики на заданието
 • Контролира и участва в тестовете за изправност
 • Контролира и участва в изпитването на прототипа в експлоатационни условия
 • Контролира и участва в анализирането на експерименталните резултати
 • Участва при анализиране на качеството на продукцията
 • Участва при разработване на предложения за усъвършенстване на технологичното равнище

Изисквания:

 • Образование – Висше техническо образование
 • Квалификация – Софтуерен инженер
 • Професионален опит – минимум 3 години

Предлагаме:

 • Трудов договор - Експертът ще бъде нает за период от 18 месеца в рамките на изпълнение на дейностите по проекта
 • Часова заетост - Експертът ще бъде нает в рамките на изпълнение на дейностите по проекта за 4-часов работен ден
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на  продуктовата иновация

Ако това предложение представлява интерес за Вас моля изпратете Вашата автобиография на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 23:59 часа на 16.04.2021г.. 

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.