"Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на материали и консумативи по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Задвижващи и управляващи системи и компоненти;
Обособена позиция 2: Стандартни механични и електрически части”.
 
Документацията може да изтеглите от тук.