Обява за работа за длъжност "Главен технолог" - позиция 2

Във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0229-С01 „Повишаване на иновационната дейност в „Адтех“ ООД, чрез разработване на продуктова иновация (услуга) - Система за лазерно маркиране“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „АДТЕХ“ ООД търси да назначи Главен технолог.

Задължения и отговорности:

 • Участва в анализ на изискванията.
 • Участва в разработване на иновационно задание.
 • Участва в изработване на конструкторска техническа документация за направата на прототипи.
 • Участва в създаване на хардуерната част на продукта.
 • Участва в интеграция на крайните компоненти.
 • Участва в тестове за изправност.
 • Участва в изпитване на прототипа в експлоатационни условия.
 • Участва в синтезиране на резултатите от изпитванията на прототипа.

Изисквания:

 • Образование – Висше техническо образование
 • Квалификация – Инженер с познания в областта на създаване на програми за работа на машини с ЦПУ
 • Професионален опит: минимум 3 години
 • Опит в работа със CAD/CAM-предимство
 • Опит в изготвяне на технологична документация

Предлагаме:

 • Трудов договор - Експертът ще бъде нает за период от 18 месеца в рамките на изпълнение на дейностите по проекта
 • Часова заетост - Експертът ще бъде нает в рамките на изпълнение на дейностите по проекта за 8 часов работен ден
 • Добро възнаграждение
 • Работа в енергичен и мотивиран екип от професионалисти
 • Възможност за придобиване на допълнителен опит в работата при разработване на продуктовата иновация

Ако това предложение представлява интерес за Вас моля изпратете Вашата автобиография на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 23:59 часа на 16.04.2021г.. 

Всички данни, предоставени от Вас ще бъдат разгледани конфиденциално в съответствие с изискванията за защита на личните данни и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.